Amen to Stephen Fry’s atheism: A gentle response to his recent rant

[ 0 ] 02 februari 2015 |

I like Stephen Fry a lot. In fact, I’m one of his 8.6 million followers on Twitter. I like him on QI. I loved him in Blackadder. I even quite liked him in that other show where he drove around America in a London taxi. He is funny, articulate, frequently kind, and much cleverer than me. As an admirer, I’m also one of the 3 million people who viewed his recent rant against God which began on an Irish chat show and went viral (you can watch the video at the bottom of this feature).

‘Why should I,’ he asks, ‘respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world that is so full of injustice and pain?’

It’s a sensible question. And the answer is, of course, that he shouldn’t, he mustn’t, respect such a deity. And neither do I. Let’s not leap to defend a god we don’t believe in. We have a name for a ‘capricious, mean-minded, stupid’ being, but it isn’t ‘God’.

Läs fortsättningen av Pete Greigs blogginlägg….

Fraud discovered

[ 0 ] 23 januari 2015 |

Det har länge varit känt att en av de mest kända evolutionsförespråkarna förvanskade några teckningar, men har först nu har det uppdagats hur omfattande förvanskningen varit.
http://creation.com/fraud-rediscovered

Atheists Are Irrational

[ 0 ] 16 april 2014 |

Banbrytande fynd kan skriva om historien om människans ursprung

[ 0 ] 20 oktober 2013 |

Ett omvälvande fynd av olika människoskallar pekar på att människans tidigaste släktingar var av en och samma ras och inte flera olika som man tidigare trott. Därmed kan historieböckerna komma att skrivas om.

Mer i andra medier:

Stunning Skull Gives a Fresh Portrait of Early Humans – Science
New Skull Discovery Causes Controvers – Blogg

Bilder från området där människoskallarna hittats. 

Flickan på flygplanet och ateisten

[ 0 ] 10 augusti 2013 |

(En liten vandringshistoria fritt översatt från Joe Power.)
En ateist satt bredvid en liten flicka på ett flygplan och han vände sig mot henne och sa: ”Skulle du vilja prata en stund? Flygtiden går snabbare om man pratar med sin medpassagerare. ”
Den lilla flickan, som just hade börjat läsa sin bok, svarade främlingen, ”Vad skulle du vilja prata om?”
”Åh, jag vet inte,” sa ateisten. ”Kanske om varför det inte finns någon gud, eller ingen himmel eller helvete, eller något liv efter döden? ”sa han leende.
”Okej”, sa hon. ”De kan vara intressanta ämnen, men låt mig fråga dig en fråga först. En häst, en ko och en rådjur äter alla samma sak – gräs. Men ett rådjur släpper små pluttar, medan en ko släpper ut en platt liten kaka, men en häst producerar klumpar. Varför tror du det är så? ”
Ateisten, synbart förvånad över den lilla flickans intelligens, tänkte ett tag på frågan och sa: ”Hmmm, jag har ingen aning ”- till vilket den lilla flickan svarade ”Känner du dig verkligen kvalificerad att diskutera Gud, himmel och helvete, eller livet efter döden, när du inte kan definiera skit? ”
Och sedan återvände hon till att läsa sin bok.

Apropå Higgspartikeln

[ 0 ] 09 augusti 2013 |

”I en tid när Sverige, inte minst genom invandring, blir allt mer mångreligiöst ökar behovet av kunskap om religion och religiösa frågeställningar. Det behövs därför snarare fler, inte färre, religionstimmar i skolan.” Det skriver Stefan Gustavsson i Aftonbladet.

Gustavsson kritiserar riksdagsledamoten Peter Persson för att han vill dra ner på religionsundervisningen till förmån för naturvetenskap.

Vanlig ateistisk argumentation

[ 0 ] 09 augusti 2013 |

Stefan Gustavsson gör en reflektion i tidningen Världen idag; kopierar slutsatsen:
”Hur smart formuleringen om allas ateism än låter är den byggd på två tankefel.

För det första är betydelsen av ateism att man avvisar alla gudar; det finns ingen gud. Därmed är jag som kristen inte ateist i relation till andra religioner eller gudar – jag är teist i relation till dem. Jag tror ju att det finns en Gud.
Det första tankefelet är att argumentet luras med språket och förvränger betydelsen av ordet ateist.

För det andra är konsekvensen av att avvisa många gudar inte att man därför måste avvisa alla gudar. Tänk på hur vetenskapen hanterar teorier. Att ett stort antal teorier – framlagda som förklaring till ett visst fenomen – har av­visats, innebär inte att alla teorier därför måste avvisas. Det kan finnas en teori som stämmer.
Som kristen tror jag på en enda personlig Gud och jag menar att det finns förnuftsmässiga, historiska och existentiella skäl för den tron. Precis som en vetenskapsman förkastar alla andra teorier när han äntligen funnit en teori med verklig förklaringsförmåga, så förkastar jag som kristen alla andra gudar eftersom jag med Paulus blivit övertygad om ”att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud.”
Det andra tankefelet är att argumentet förutsätter att ateismen är sann och att vi därför aldrig kan ha skäl att tro att en viss Gud existerar.
Slutsats: Det såg ut som ett argument men visade sig vara ett villospår.”

Världen idag: http://www.varldenidag.se/kommentar/2013/08/09/Vanlig-ateistisk-argumentation/

Arkeologin och Bibelns tillförlitlighet

[ 0 ] 26 juli 2013 |

”Bibeln skiljer sig från andra forntida religiösa skrifter därigenom att den verkar anknyta till mänsklighetens historia. Den är full av namn på personer, platser och krigsskildringar. Är det fråga om verkliga eller imaginära personer? Har Bibelns krig någonsin ägt rum någonstans? Är detta ens viktigt?

Kunde vi tänka såsom i andra religioner att de heliga berättelserna är viktiga oberoende av hur de förhåller sig till den verkliga historien? Nog är ju också Kalevala ett betydande nationalepos oberoende av om Väinämöinen och Joukohainen verkligen är historiska personer.

Historiens stormän i Bibeln
Bibeln förutsätter att det som berättas där är sant. Allra kraftigast kommer detta fram i citatet av Paulus: Om Kristus inte uppstått från de döda är vår förkunnelse tom. Om inte uppståndelsen är historiskt sann kan vi avskaffa kristendomen. Hur är det då med erövringen av Jeriko, Salomos tempel eller Hiskias tunnel? Måste också dessa händelser ha ägt rum för att vi ska kunna tro på Bibeln som Guds ord?”

Läs mer på http://www.slef.fi/sandebudet/tb/47/arkeologin-och-bibelns-tillforlitlighet

Norrköpings tidningar: Jag förstår men kan inte förklara

Humanism utgår från människan säger Patrik Lindenfors

[ 3 ] 25 juli 2013 |

Patrik Lindenfors har skrivit ett inlägg i tidningen Dagen med rubriken ”Humanism utgår från människan”.
Lite konstigt bara; För några år sedan sökte humanisterna statsbidrag ur samma bidragspåse som trossamfundens.
Från Tro och Politik: Krönika: Humanisterna är ute efter pengarna
Från Humanistbloggen: Humanisterna är inget trossamfund

Så Humanisterna har väl så att säga bäddat för sig själva när det gäller tolkning om religiösa undertoner i rena humanistiska ceremoniverksamheter. Annars skriver ju Patrik koncist, bra, tydligt och logiskt.

Atheist Scientist had Near Death Experience and Waking up in the Autopsy Room – Dr George Rodonaia

[ 0 ] 24 juli 2013 |

Kung Davids palats har hittats i Elahdalen

[ 0 ] 23 juli 2013 |

Två kungliga offentliga byggnader har efter utgrävningar funnits vid Khirbet Qeiyafa. Byggnadernas omfattning och struktur gör dem unika och man har hittills inte funnit något som kommer i närhet av de nya fynden från 900-talet f.Kr. En av byggnaderna har av forskare identifierats som kung Davids palats och den andra byggnaden är antagligen ett enormt kungligt förråd.

http://israelidag.se/kung-davids-palats-har-hittats-i-elahdalen/

Vetenskap och tro

[ 2 ] 08 juli 2013 |

I ett inlägg i Svenska Dagbladet menar vad jag förstår Anders Sirén att religionen är vetenskapens antites på grund av vetenskapens förhållningssätt till sanning är att den hela tiden är ofullständig och provisorisk medan religionen förutsätter att det finns en sanning som är fixerad.

Jag vill bara peka på några brister i resonemanget:

1. ”Om Gud finns så får man anta att hen på något sätt lämnar observerbara spår eller inbegriper i skeendena i vår värld.”
Sedan tar Anders Sirén ett utgångläge från bönen som en obevisbar faktor där han refererar till två undersökningar som motsäger varandra. I den frågan finns det fler undersökningar men det är inte poängen.
a) För kristen tro finns en historisk händelse som grundval för tron. Jesus kom som en person rakt in i historien och säger själv att han är uppenbarelse om vem Gud är.
b) Den subjektiva upplevelsen som miljontals människor gjort av att Gud lever och finns till är på sitt sätt likartad identifierbar som frånvaron eller närvaron av färgseende.
c) Som förklaringsmodell är en kristen världsåskådning näraliggande det som vi kan observera av mänskligt beteende runt om i världen. Francis Schaeffer kallar det för ”människoaktighet” och menar att denna ”människoaktighet” bäst intellektuellt kan förklaras av att det finns en Gud och människan är skapad till hans avbild.

En annan brist i resonemanget är att vetenskapen och religionen skulle befinna sig inom olika häraden på grund av olikheterna i förhållningsätt till fakta. Där glömmer Anders Sirén en naturlig förutsättning för framför allt kristen tro: Om Gud existerar och har rollen som den som skapat universum är skillnaden mellan Gud och hans universum av den arten att människan som skapelse naturligt får justera sina antaganden i takt med nya upptäckter och nya fakta. Skulle Gud vara Skaparen vore det naturligt att anta att det finns någon form av objektiv sanning som inte skiftar. Lika naturligt är det att anta att Vetenskapen kommer att  dra nya slutsatser från år till år så länge människan är utgångspunkt för slutsatserna.

/Roger Arnfjell

 

Det finns en hel del ”argumentation” på nätet för Guds existens

[ 0 ] 11 mars 2013 |

Här skriver Karlshamns församling en artikel under rubriken Kyrkligt ABC.
Kyrkligt ABC – Gud finns

På Newsmill reagerade Lennart Matikainen på Humanisternas kampanj år 2009 och skrev artikeln ”Gud finns nog”.

Kyrkoherde Anders Brogren har gjort en bra genomgång av vad som skrivits om Biblisk Arkeologi och kommenterar specifikt Hans Furuhagen: Bibeln och Arkeologerna.

En sidostickar är DN:s artikel om att Bibeln säljer bäst i Norge under 2012.

I Kultursvepet den 7 mars berättas om att toarullar med bibelord dragits tillbaka.
Dagen skriver också om detta.

Stort sett skrivs det en hel del på Internet som har anknytning till att Gud finns.

 

Skådespelaren Felix Engström – ”Hela mitt liv har jag undrat varför jag finns…”

[ 0 ] 10 mars 2013 |

Skådespelaren Felix Engström utmanar tabun när han som medlem i en frikyrkoförsamling står upp för sin tro. Samtidigt menar han att det är ofattbart att inte fler skådespelare är troende.
– Vi jobbar hela tiden med det inre och går på djupet med vad en människa är.
Läs hela artikeln i tidningen Dagen.

Går det att ”svetta sig närmare Gud”?

[ 0 ] 09 mars 2013 |

I SvD skriver Jenny Nordberg en artikel med rubriken Det går att svetta sig närmare Gud.
Kontentan av artikeln verkar vara att bön och ritual är kontentan av religion. Och att Gud som begrepp är skapat av människan.

En viktig fråga att ta med i sammanhanget är; varför skapas i så fall Gud som begrepp ur mänskligt tänkande? Om begreppet i sig är icke-rationellt; hur kan det i så fall härledas ur ett rationellt tänkande om orsak och verkan?

En annan fråga är; Skulle det kunna vara så att Gud är personlig och försöker kommunicera med människan? Men att människan i stället vill vara autonom. Och kanske det på ett bättre sätt ger förklaring till  både olika ”gudsbilder” och dilemmat med det irrationella sökande som finns efter andlig substans i livet.

Jenny Nordberg har blivit intervjuad om sina uppfattningar i tidningen Dagen.